17 wrz

Instalacja i konfiguracja MNTOS

Instalacja i konfiguracja  MNTOS – Multi Nagios Tactical Overview System

…czyli system do przeglądu wszystkich dostępnych nagiosów. Skrypt pozwala nam na bardzo ogólne zebranie informacji o wszystkich nagiosach, które używamy do monitoringu sieci. Skrypt szczególnie polecam dla osób chcących ogarnąć w jednym miejscu wszystkie nagiosy

1. Instalacja skryptu MNTOS

Pobieranie i instalacja skryptu z odpowiednimi uprawnieniami

wget http://assets.nagios.com/downloads/nagiosxi/scripts/NagiosXI-MNTOS-install.sh

…wykonywanie skryptu z odpowiednimi uprawnieniami

chmod +x NagiosXI-MNTOS-install.sh<br />chown -R nagios:apache .

…dodatkowo warto zainstalować pakiety, które mogą się przydać do prawidłowego działania skryptu:

yum install -y php-xsl

…lub jeżeli używamy php53

yum install -y php53-xml

…wykonywanie skryptu do katalogu /opt/ W tym momencie skrypt przeprowadzi nas przez cały proces konfiguracji, począwszy od osób kontaktowych po monitorowane nagiosy. Do pełnej konfiguracji niezbędne będą takie informacje jak: nazwa użytkownika i hasło do interfejsu webowego oraz adresy IP nagiosów.

./NagiosXI-MNTOS-install.sh

2. Konfiguracja

W celu dodania lub zmodyfikowania osób kontaktowych lub informacji o nagiosach wystarczy wprowadzić drobne zmiany w plikach contacts.ini oraz networks.ini znajdujących się w katalogu /opt/mntos-1.0/

…definicja osób kontaktowych znajduje się w pliku contact.ini

[Pawel]
id=1
name="Pawel Nowak"
address="Zalotowa 12"
zipcode="50-123"
city="Warszawa"
country="PL"
email="pawel@localhost.localdomain"
privatephone="999-999-999"
profession=""

[Jacek]
id=2<br />name="Jacek Donosny"
address="Morska 12"
zipcode="23-234"
city="Watrszawa"
country="PL"
email="jacek@localhost.localdomain"
privatephone="000-000-000"
profession=""

…konfiguracja nagiosów znajduje się w pliku networks.ini

[NagiosWewnetrzny]
id=1
location="NagiosWewnetrzny"
network="NagiosWewnetrzny"
nagios="http://nagiosadmin: admin_password@192.168.1.1/nagios/cgi-bin/tac.cgi"
public="http://192.168.1.1/nagios/"<br />contacts=1,2<br />icon="img/globe.png"

[NagiosZewnetrzny]
id=2
location="NagiosZewnetrzny"
network="NagiosZewnetrzny"
nagios="http://nagiosadmin: admin_password@192.168.1.2/nagios/cgi-bin/tac.cgi"
public="http://192.168.1.2/nagios/"
contacts=2
icon="img/globe.png"

3. Aktualizacja konfiguracji

…podczas każdej zmiany konfiguracji należy wykonać polecenie

/usr/bin/php /opt/mntos-1.0/mntos.php

…jeżeli cały konfig jest OK, tworzymy cron

crontab -e

…w efekcie uzyskamy efekt podobny do:

 mntos_test