09 sie

Archiwizacja i przywrócenie konfiguracji Cisco – zabezpieczenie przed odcięciem

Czasami okazuje się, że nie wszystko działa tak jak powinno niestety jest już za późno na podjęcie jakichkolwiek kroków bo … zostaliśmy odcięci. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniami zdalnymi warto zabezpieczyć się przed ewentualnym odcięciem spowodowanym wprowadzoną niewłaściwą konfiguracją. W celu zarchiwizowania obecnej konfiuracji należy skorzystać z polecenia archive w trybie konfiguracji globalnej, kolejno określamy ścieżkę zapisu: path flash:/  i zapisujemy obecną konfigurację: write memory.  W kolejnym etapie określamy po jakim czasie zapisana konfiguracja zostanie przywrócona: configure terminal revert time X, gdzie X przyjmuje wartości od 1 do 120 minut.

R1#configure terminal
R1(config)#archive
R1(config-archive)#path flash:/
R1(config-archive)#end
R1#write memory
R1#configure terminal revert timer 5

Jeżeli dochodzimy do wniosku, że wprowadzona konfiguracja jest prawidłowa potwierdzamy ją jednocześnie wyłączając przywrócenie zarchiwizowanej kopii: configure confirm. Na koniec zapisujemy nową konfigurację: write memory.

R1#configure confirm
R1#write