28 wrz

Log out of Linkedln

Warta uwagi zakładka na Linkedln, pokazująca sesje (urządzenie, lokalizacja) skąd jesteśmy aktualnie zalogowani. Dla świętego spokoju i bepzieczeństwa warto skorzystać z „Sign out of all these sessions” – zostaniemy wylogowani z wszystkich pozostałych sesji, poza tą, na której obecnie pracujemy.

Bezpśredni link:

https://www.linkedin.com/settings/sessions

Dodaj komentarz