18 wrz

Instalacja Cisco Secure ACS 5.3 na VirtualBox

  • Tworzymy nową maszynę wirtualną z domyślnym systemem RedHat
  • Dostosowujemy ustawienia maszyny:
Type: Linux
Version: RedHat
RAM: 1024
System/Motheboard: Floopy: brak
System/Processor: "Enable PAE/NX": Enable
System/Acceleration: "Enable VT-x/AMD-V": Disable
Storage/Controller SCSI: dynamiczna alokacja przestrzeni
Audio: disabled
Network: Adapter Intel PRO/1000 MT
  • zakładamy partycję z systemem plików ext3 o pojemności 4GB 
  • Modyfikujemy plik ks.cfg znajdujący się na obrazie ACSa według zasad:
  • Modyfikujemy linie 36 zmieniając wartość VM_APPLIANCE z 0 na 1
36: VM_APPLIANCE=0
  • Usuwamy linie 54:
54: UDI_PID=`/sbin/cars_udi_util -p`
  • W linii 56 modyfikujemy wartość parametru ret z „$?” na 0
56: ret="$?"
  • Usuwamy linie 57-61, 104 oraz 186-195
57: if [ "$ret" -eq 0 ]; then
58: echo "***** Cisco UDI PID: $UDI_PID " > /dev/console
59: case $UDI_PID in
60: Cisco-VM-SPID)
61: VM_APPLIANCE=1
104: echo "#clearpart --all --initlabel";
186: else</pre>
187: echo "***** Error: Unsupported Hardware Configuration. " > /dev/console
188: echo "***** This software can only be installed on Cisco " > /dev/console
189: echo "***** supported hardware or Virtual Machine technology " > /dev/console
190: echo "***** meeting the requirements specified in the installation guide." > /dev/console
191: echo "***** Exiting Installation..." > /dev/console
192: sleep 5
193: /sbin/halt -f
194: exit 0
195: fi
  • Powyższej modyfikacji możemy dokonać przy użyciu WinISO, zapisujemy zmiany obrazu ACSa, następnie bootujemy i instAlujemy ACSa

Dodaj komentarz