29 sty

GHOST – glibc vulnerability (CVE-2015-0235)

Podatność występuje w bibliotece do wersji 2.18

ldd --version

Weryfikacja podatności:

wget https://gist.githubusercontent.com/koelling/ef9b2b9d0be6d6dbab63/raw/de1730049198c64eaf8f8ab015a3c8b23b63fd34/gistfile1.c
gcc gistfile1.c -o CVE-2015-0235
./CVE-2015-0235

Wynik wywołania:

[root@user ~]# ./CVE-2015-0235
vulnerable

Update na CentOS:

 sudo yum update glibc

Dodaj komentarz